View Cart   
 
 

VEREN VOOR DE PIAI

Jeugdroman

ISBN 99914928 1X. 2011. Vijfde herziene druk. 207 pages.De eerste druk van Veren voor de piai verscheen in 1992. In dat jaar was het 500 jaar geleden dat Columbus voet aan wal zette op het westelijk halfrond. Het was het begin van een invasie van Europeanen in wat we nu kennen als het Caraïbisch gebied, Noord-, Zuid- en Midden Amerika. Het was het begin van een dramatische wending in de geschiedenis van de Inheemsen. Maar het was ook het begin van het caleidoscopische palet van mensen en volkeren die nu het vasteland van Amerika en de eilanden eromheen bewonen.

De hoofdfiguren in dit boek zijn Sijone en Jasir, een tweeling. Zij groeien samen op, onder de hoede van de piaiman. Op een dag, als ze in de rivier spelen, verdwijnt Sijone in het kolkende water van de soela. Alles wijst erop dat Sijone is verdronken. Jasir, haar tweelingbroer, weigert dit te geloven. Hij wil haar zoeken. Van de dorpsoudsten mag hij vertrekken als hij drie veren van de rode reiger, die broedt in de bomen op de grens van het zoete en het zoute water, voor hen terugbrengt.

Veren voor de piai speelt zich af in de tijd toen blanke kolonisten pas in Suriname waren. Inheemsen verzetten zich samen met Marrons tegen de nieuwe heersers. Zowel Sijone als Jasir raken betrokken bij de hevige oorlog die woedt in het binnenland van Suriname. De Caraïbenstammen beramen een groots offfensief tegen de steeds verder opdringende blanke kolonisten. Temidden van het oorlogsgewoel vinden Jasir en Sijone elkaar, op het erf van een Portugese bokkenruilder.


The book "VEREN VOOR DE PIAI"

ISBN-10: 99914-928-1X

What you get: The book "Veren voor de Piai" 2011. (5th Edition)Vijfde herziene druk. 207 pages.

Price in US: $15.00 (this price includes the shipping costs)

To buy online using PayPal click one of the option below:

Price + Estimated Shipping cost to the Americas ($15.00)

 

How it works:

  1. Buy the book by clicking on "Buy Now button"
  2. Receive confirmation and confirm shipping address with cost.
  3. Receive link for shipping cost payment if other then estimated.
  4. Receive shipping confirmation that book was shipped.

Please note: Online book purchases will be charged by Biggiweb Internet Solutions, Inc. Shipping costs are non-refundable.

If you have any other questions don't hesitate to contact Ismene at ismene.krishnadath(at)gmail.com
Thank you for your support!

VEREN VOOR DE PIAI
click here
 

Knowledge center | Documentaires | Muziek | Blogspot | Links | Policies | Sitemap | RSS Print this page
@Copyright 2013, Nowilia Tawjoeram Sabajo. Powered by Suriname Website Design Studio