View Cart   
 
 

Colofon

Kies vandaag en werk toe naar morgen’, is samengesteld door Nowilia Tawjoeram -Sabajo

Idee/concept : Nowilia Tawjoeram-Sabajo

Research tekst en samenstelling: 

Nowilia Tawjoeram-Sabajo

Lithografie en druk : Suriprint N.V., eerste druk

Foto Omslag: Nowilia Tawjoeram-Sabajo

Copyright © maart 2011,Paramaribo, Suriname

ISBN:

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever Nowilia Tawjoeram- Sabajo

Email: info@nowilia .com

Website: http://www.nowilia.com


 

Knowledge center | Documentaires | Muziek | Blogspot | Links | Policies | Sitemap | RSS Print this page
@Copyright 2013, Nowilia Tawjoeram Sabajo. Powered by Suriname Website Design Studio