View Cart   
 
 

Voorwoord

Voorwoord


De inheemsen zijn de oorspronkelijke bewoners van Amerika, dus ook van Suriname. Degenen die in Suriname wonen, worden verdeeld in verschillende stammen: te weten de Arowakken, Caraiben, Warraus en Wajanas. De Caraiben komen niet alleen in Suriname, maar ook in Frans Guyana, Guyana, Brazilie en Venezuela voor, dus in het noordoostelijk deel van Zuid- Amerika. Aangezien de harmonie in de samenleving bevorderd en in stand gehouden moet worden, zal men er alles aan moeten doen om deze situatie te continueren. Vanwege de toenemende belangstelling voor eco-toerisme is het prettig dat ook de toeristen kunnen converseren in de inheemse talen, vandaar ook de Engelse versie.
Vanaf het jaar 2000 worden er onder inheemse jonge vrouwen miss-verkiezingen gehouden, met als doel de inheemse vrouw op sociaal, cultureel, economisch en educatief gebied te vormen, om zodoende voorbeeld- figuren te verkrijgen binnen de inheemse gemeenschap. Dit tracht men te bereiken door allerlei activiteiten, zoals trainingen en voorlichting. Men probeert ook bij de inheemsen het bewustwordingsproces op gang te brengen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, cultuur en maatschappelijke zaken, met als doel verbetering van schoolprestaties, gezondheidszorg en andere sociale omstandigheden.


Verder tracht men de identiteit van de inheemsen te versterken, in het bijzonder dat van de jongeren.
De prachtige avonden van de miss-verkiezingen laten de aanwezigen zeker niet onberoerd. Ze dragen ertoe bij dat mensen, in het bijzonder inheemsen, hun cultuur
beter kunnen waarderen. Dat is ook het geval met mij, Nowilia, geweest. Als lid van de jury, van vijf opeenvolgende verkiezingen ben ik gaan nadenken over wat ik beheers van mijn inheemse roots; de uitkomst daarvan was bijna niets, vandaar dat ik een aanvang heb gemaakt met het leren van de taal. Mijn roots liggen in de Arowakse stam,maar daar heb ik niet over voldoende informatie kunnen beschikken , vandaar dat ik mij gericht heb op de taal van de Caraiben. Geen nood, want mijn echtgenoot zijn roots liggen bij deze stam.Ik zou dus ook de taal van de andere stam moeten leren. Ik dacht niet alleen aan mijzelf, maar ook aan alle anderen, die belangstelling hebben voor de inheemse talen.
Nu is het zover, het eerste boekje, Converseren in het Caraibs, is uit.Velen hadden te kennen gegeven behoefte hieraan te hebben. De samenstellers van dit boekje, Nowilia Tawjoeram- Sabajo en Bernadette Awatjale, hopen dat hun boekje aan de verwachtingen voldoet. Het is dus aan te bevelen voor elk gezin. Wij wensen u heel veel succes toe met het leren.
Voor op- en aanmerkingen houden wij ons ten zeerste aanbevolen.


Foreword


The Amerindians are the indigenous people of the Americas. In Suriname, a country in South- America, there are several tribes as the Arawaks, Caribs, Waraws and Wajanas. The Caribs also live in French Guyana, Guyana, Venezuela and Brazil.
Suriname is a harmonious community where many languages are spoken. This book gives insight into the language of the Caribs and in terms of tourism, especially eco- tourism, the writers believe that this book will contribute to more desirable relations, for tourists will be able to communicate better with the Caribs, because of the English version.

Since the year 2000 pageants have been held among Amerindian young women, who are still either at high school, or university, so they can become an inspiration for youngsters within the Amerindian community. They are supposed to help encourage social, cultural, economic and educational programs, through training and information gatherings. The girls must also try to make their fellow men more aware of their culture and the importance of having an education, to enhance their identity.

The wonderful evenings that are organised affect many spectators, making them aware of how wonderful the Amerindian culture is. That was also the case with me, Nowilia. As a member of the jury, which I have been for five successive years now, I started with the language of the Caribs, which is where my husband’s roots are, whereas mine are with the Arawaks. I did not only think of myself though, so I thought of starting with a book to enable many others to learn too, and preserve it for our future generations. The book, Converseren in het Caraibs, provides the learner with words, phrases and sentences to express feelings, thoughts, conditions and situations.It is just a beginning; so we can always expand.

The writers hope that their efforts will be useful, and will lead to fruitful learning experience of this interesting culture.

This book should be present in every home because it will expand learners’ horizons by adding knowledge of this ancient culture
 

Knowledge center | Documentaires | Muziek | Blogspot | Links | Policies | Sitemap | RSS Print this page
@Copyright 2013, Nowilia Tawjoeram Sabajo. Powered by Suriname Website Design Studio